Quy định lấy mẫu vật liệu xây dựng mới nhất. Tại trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng. Las XD 508 thuộc Công ty CP Kiểm định chất lượng xây dựng Toàn cầu cập nhật như sau;

Quy trình lấy mẫu thí nghiệm vật liệu xây dựng

Quy định lấy mẫu thí nghiệm vật liệu xây dựng

Nội dung chính

1. Phần thô quy định lấy mẫu vật liệu xây dựng

TTTên vật liệuTần suất lấy mẫuSố lượng, quy cách mẫuGhi chú
1Đầm nền bằng đất sét, đất pha cát, đất cát pha và cát không lẫn cuội, sỏi, đá100-200m3/ 1 tổMỗi tổ 3 mẫu bằng phương pháp đào hồ hoặc dao vòng.

Mỗi lớp đắp phải lấy 1 đợt mẫu thí nghiệm.

Số lượng mẫu phải đủ để đảm bảo tính khách quan và toàn diện của kết luận kiểm tra.

Vị trí lấy mẫu phải phân bố đều trên bình độ, ở những chỗ đại diện. Và những nơi đặc biệt quan trọng (khe, hốc công trình, nơi tiếp giáp, bộ phận chống thấm,…). Lớp trên và lớp dưới phải xen kẽ nhau (theo bình đồ khối đắp).

Đối với những công trình đặc biệt số lượng mẫu. có thể nhiều hơn và do thiết kế quy định

2Đầm nền bằng cuội, sỏi hoặc đất cát lẫn cuội sỏi200-400m3/ 1 tổ
3

Xi măng các loại

10kg/1 lôTại 10 vị trí khác nhau trong lô, mỗi vị trí lấy mẫu 1kg, trộn đều thành mẫu gộp 10kgTheo TCVN 4787:2009 định nghĩa: Lô là

lượng XM được sản xuất (cung cấp) trong cùng 1 điều kiện

4Cát cho bê tông và vữa1 mẫu/ 1 lôLấy ở 10 vị trí khác nhau, mỗi vị trí lấy tối thiểu 5kg, trộn đều. Lấy 1 phần tối thiểu 20 kg làm mẫu thử
5Thép cốt bê tông1 tổ mẫu/ 1 lôMỗi tổ gồm 3 thanh dài 100cmCứ 50 tấn/ 1 đường kính/ 1 nhãn hiệu được tính 1 lô
6

Thép hình

1 tổ mẫu/ 1 lô1 tổ gồm 3 mẫu dài 60cmCứ 50 tấn/ 1 loại thanh/ 1 nhãn hiệu được tính 1 lô
7Đá dăm, sỏi cho bê tông1 mẫu/ 1 lôLấy ở 10 vị trí khác nhau, trộn đều, sao cho tổng khối lượng mẫu gộp không ít hơn 60kg
8Vữa xây trátKhông quy định1 tổ mẫu gồm 3 mẫu kích thước

4x4x16cm hoặc 7,07×7,07×7,07cm

91 tổ mẫu gồm 3 mẫu kích thước

4x4x16cm hoặc 7,07×7,07×7,07cm

10Bê tông khối lớn, nhiều hơn 1000m3 

500m3/1 tổ

 

 

 

1 tổ mẫu bê tông kiểm tra cường độ chịu nén. gồm 3 viên hình lập phương kích thước 150x150x150mm hoặc hình trụ D150x300mm

 

1 tổ mẫu bê tông kiểm tra độ thấm nước gồm. 6 viên hình trụ kích thước D150x150mm

Bê tông khối lớn, ít hơn 1000m3 

250m3/1 tổ

1 tổ mẫu gồm 3 mẫu kích thước

4x4x16cm hoặc 7,07×7,07×7,07cm

Bê tông móng lớn100m3/1 tổ
Bê tông móng bệ máy50m3/1 tổ
Bê tông kết cấu khung cột, dầm, sàn,… 

20m3/1 tổ

Bê tông nền, mặt đường 

200m3/1 tổ


Tải đầy đủ Quy định lấy mẫu vật liệu xây dựng TẠI ĐÂY