• Tiêu chuẩn thí nghiệm khoan cấy thép

    Vai trò của khoan cấy thép Cùng với sự phát triển như vũ bão của xã hội là việc mở rộng thị trường xây dựng về cả xây dựng công nghiệp...

  • Thí nghiệm SPT – Xác định độ cứng của đất

    Thí nghiệm SPT là một trong các phương pháp thí nghiệm hiện trường, được sử dụng rộng rãi hiện nay. Thí nghiệm SPT dùng để xác định cường độ của...

  • Độ ẩm tự nhiên của Đất

    1. Khái niệm: Độ ẩm của đất là lượng nước trong mẫu đất bị mất đi khi mẫu đất bị đốt nóng đến nhiệt độ 105°C. Độ ẩm thường được...

1 4 5 6 7 8 9