Tiêu chuẩn TCVN 4756: 1989  quy phạm về đo điện trở tiếp địa áp dụng cho tất cả các thiết bị điện xoay chiều có điện áp lớn hơn 42V và một chiều có điện áp lớn hơn 110V và quy định những yêu cầu đối với nối đất và nối không.

Các thuật ngữ được sử dụng trong tiêu chuẩn này phù hợp với thuật ngữ trong tiêu chuẩn TCVN 3256- 1979 và thuật ngữ trong phụ lục 1 của tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này thay thế cho QPVN 13- 78.

Chi tiết nội dung Tiêu chuẩn, mời Quý vị xem hoặc download tại đây: TCVN 4756 – 1989

TCVN 4756: 1989 Quy phạm về đo điện trở tiếp địa

TCVN 4756: 1989 Quy phạm về đo điện trở tiếp địa

Cách đo điện trở đất theo TCVN 4756: 1989

Bước 1: Kiểm tra điện áp PIN

Bước 2: Đấu nối các dây nối

Bước 3: Kiểm tra điện áp của tổ đất cần kiểm tra

Bước 4: Kiểm tra điện trở đất

Bước 5: Đánh giá kết quả đo

Bài viết liên quan

1 Đo điện trở tiếp địa

2. Hướng dẫn đo điện trở tiếp địa

3. Hướng dẫn đo hệ thống chống sét

Quý vị có nhu cầu thí nghiệm  đo điện trở tiếp địa vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG LAS-XD 508

– Địa chỉ: Có 3 địa điểm Hà Đông; Thanh Xuân; Từ Liêm

– Hotline: 0982.512.385

– Email: thinghiemvlxd@gmail.com