Thiết kế cấp phối bê tông mác 250 là việc tính toán. Xác định tỷ lệ phù hợp cho các nguyên liệu cấu thành ( Cát; xi măng; nước; phụ gia). Nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn về kỹ thuật và nhu cầu sử dụng. Nói cách khác, nó chính là tỷ lệ của các loại nguyên liệu như cát, đá, xi măng… có trong bê tông.

Thiết kế cấp phối bê tông mác 250

1. Định mức 1m3 cho thiết kế cấp phối mac 250

1 bao xi măng + 3.5 thùng cát + 6 thùng đá. Tương đương 341 kg xi măng + 0,447 m3 cát + 0,838 m3 đá 1×2 + 195 lít nước. Cụ thể tỷ lệ chi tiết như bảng sau:

Mác bê tông

Thành phần của mác bê tông

Xi măng (kg)

Cát vàng (m3)

Đá (m3)

Nước (lít)

150

288.02

0.50

0.91

185

200

350.55

0.48

0.90

185

250

415.12

0.46

0.88

185

2. Mẫu thiết kế cấp phối  mác 250

Chúng tôi đưa ra mẫu thiết kế cấp phối bê tông mác 250 như sau:

 

3. Lưu ý

Độ sụt bê tông ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng bê tông thương phẩm. Đây là thuật ngữ dùng để chị về độ lưu động vữa của các loại bê tông thương phẩm. Nó cho thấy khả năng chảy của bê tông khi chịu tác động của các tác động bên ngoài môi trường.

Việc đo lường độ sụt của bê tông 250 sẽ ảnh hưởng đến quá trình bơm, đổ và lấp đầy. Nếu độ sụt quá cao sẽ khiến bê tông bị nhuyễn, làm giảm cường độ và gặp khó khăn trong việc tạo khối. Có nghĩa là bê tông quá cứng, rất khó để bơm và công trình cũng dễ bị thấm nước hơn.

Tham khảo bài viết liên quan: Thí nghiệm bê tông