Thí nghiệm rọ đá dựa theo các tiêu chuẩn sau:TCVN 10335:2014; ASTM D792-20; ASTM D412-16.  ASTM D2240-15; ASTM D412-16… Bao gồm các chỉ tiêu thí nghiệm: Sai lệch kích thước mắt lưới danh định; Sai lệch kích thước rọ; Sai lệch đường kính lưới đan dây thép mạ bọc nhựa; Dây thép mạ kẽm; Lớp bọc nhựa bằng PVC; Lực căng mắt lưới; Khả năng chịu lực của liên kết buộc lưới; Khả năng chịu chọc thủng; ‘Thử nghiệm phun muối (3000 h); ‘Độ xâm thực của lõi thép khi ngâm mẫu thử trong dung dịch HCl 5% trong 2000h.

Thí nghiệm rọ đá

Thí nghiệm rọ đá

Mẫu kết quả thí nghiệm rọ đá

1.1. Kết quả thí nghiệm RỌ ĐÁ. MẮT LƯỚI 10X12; DÂY THÉP MẠ KẼM BỌC NHỰA PVC;  KÍCH THƯỚC RỌ: 2(M) X 1(M) X 0,5(M

STT CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM ĐƠN VỊ YÊU CẦU  KT KẾT QUẢ
1 Sai lệch kích thước mắt lưới danh định % ± 10 2,8
2 Sai lệch kích thước rọ  

 

   
    – Chiều dài % ± 5 1,4
    – Chiều rộng % ± 5 1,2
    – Chiều cao % ± 5 0,8
3 Sai lệch đường kính lưới đan dây thép mạ bọc nhựa
  – Dây lưới mm ± 0,08 + 0,04
  – Dây viền mm ± 0,08 + 0,04
  – Dây buộc mm ± 0,06 + 0,03
4 Dây thép mạ kẽm
    – Cường độ chịu kéo Kg/mm2 38 ÷ 52 42,5
    – Độ giãn dài % ≥ 12

 

16,4
    – Khối lượng lớp mạ bảo vệ dây thép theo diện tích    

 

 

 

 
    + Dây lưới g/m2 ≥ 275

 

277,4
    + Dây viền g/m2 ≥ 275 278,1
    + Dây buộc g/m2 ≥ 265

 

267,3
5 Lớp bọc nhựa bằng PVC    

 

 

 

 
    – Chiều dày bọc nhựa    

 

 

 

 
    + Trung bình mm ≥ 0,5 0,58
    + Mỏng nhất mm ≥ 0,4 0,49
    – Khối lượng riêng g/cm3 1,30 ÷ 1,40 1,352
    – Cường độ chịu kéo Kg/cm2 ≥ 210 228,4
    – Độ cứng Shore D 50 ÷ 60 58
    – Độ giãn dài kéo đứt % ≥ 200 211,7
    – Modul đàn hồi tại 100% độ giãn dài Kg/cm2 ≥ 190 197,6
    – Khả năng chống mài mòn % < 12 8,6
6 Lực căng mắt lưới
  Theo hướng song song mắt xoắn kép kN/m > 42 43,5
  Theo hướng vuông góc mắt xoắn kép kN/m > 20 22,4
7 Khả năng chịu lực của liên kết buộc lưới kN/m > 17,5 19,2
8 Khả năng chịu chọc thủng kN/m > 23 24,7

1.2. Kết quả thí nghiệmRỌ ĐÁ. MẮT LƯỚI 10X12; DÂY THÉP MẠ KẼM BỌC NHỰA PVC;  KÍCH THƯỚC RỌ: 2(M) X 1(M) X 0,5(M). Chỉ tiêu phun muối và độ xâm thực của lõi thép.

STT CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM ĐƠN VỊ YÊU CẦU  KT KẾT QUẢ
1 Thử nghiệm phun muối (3000 h) Mẫu không có sự thay đổi Mẫu không có sự thay đổi
2 Độ xâm thực của lõi thép khi ngâm mẫu thử trong dung dịch HCl 5% trong 2000h mm ≤ 25 < 25