Thí nghiệm cột điện; Thí nghiệm cọc bê tông cốt thép; Thí nghiệm cọc li tâm. Dựa theo các tiêu chuẩn sau TCVN 7888: 2014, TCVN 5847: 2016, TCCS: 01/02/03/04/05, TCVN 9334:2012, TCVN 9356:2012. Quý khách có nhu cầu thí nghiệm liên hệ với phòng thí nghiệm Công ty toàn cầu. Để được tư vấn cụ thể về dịch vụ

Thí nghiệm cột điện

Thí nghiệm cột điện

Nội dung chính

1. Mẫu kết quả thí nghiệm cột điện theo TCVN TCVN 5847: 2016

Mẫu thử: Thí nghiệm CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP LY TÂM DỰ ỨNG LỰC TRƯỚC ( NHÓM I )

TTCHỈ TIÊU THỬ NGHIỆMĐƠN VỊKẾT QUẢYêu cầuNhận xét
Mẫu 1Mẫu 2Mẫu 3
1Sai lệch kích thước
2Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép
3Độ nhẵn bề mặt
4Nứt bề mặt
5Độ bền uốn nứt
Số vết nứt có chiều rộng lớn hơn 0,25 mm
6Tải trọng gãy tới hạn
Lực kéo phá hủy với hệ số k ≥ 2; F≈1836kgfkgfMẫu chưa bị phá hủyk ≥ 2Đạt yêu cầu

*Đánh giá: Các chỉ tiêu thử nghiệm của mẫu thử đạt/ không đạt tiêu chuẩn TCVN 5847: 2016

2. Đánh giá kết quả

Lô cọc được chấp nhận khi cả hai cọc thử đều đạt yêu cầu. Nếu một trong hai cọc không đạt yêu cầu phải thử thêm bốn cọc khác. Nếu kết quả thử lần hai đạt yêu cầu, thì lô cọc được chấp nhận nghiệm thu. Nếu lại có hơn một sản phẩm không đạt chất lượng thì phải tiến hành phân loại lại.

3. Phương pháp thử

  • Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử.
  • Xác định kích thước, ngoại quan và khuyết tật cọc.
  • Xác định cường độ nén bê tông.
  • Xác định độ bền uốn nứt thân cọc.
  • Xác định độ bền uốn thân cọc PHC và NPH dưới tải trọng nén dọc trục.
  • Xác định khả năng bền cắt thân cọc PHC, NPH.
  • Xác định độ bền uốn gẫy thân cọc.
  • Xác định độ bền uốn mối nối.

Tham khảo: Khảo sát công trình xây dựng