Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5936:1995 – Tiêu chuẩn cách điện của dây điện, cáp điện

TCVN 5936 : 1995 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC 540 : 1982;
TCVN 5936 : 1995 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E4 Dây và cáp điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị và được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Chi tiết nội dung Tiêu chuẩn, mời Quý vị xem hoặc download tại đây: TCVN 5936_1995

Dịch vụ thí nghiệm dây điện

Dịch vụ thí nghiệm dây điện

Quý vị có nhu cầu thí nghiệm dây điện, cáp điện vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG LAS-XD 508

– Địa chỉ: Có 3 địa điểm Hà Đông; Thanh Xuân; Từ Liêm

– Hotline: 0982.512.385

– Email: thinghiemvlxd@gmail.com

TCVN5936:1995