Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng – Las Xd 508 cung cấp dịch vụ thí nghiệm sơn Epoxy. Dựa vào tiêu chuẩn TCVN 9014:2011. Các chỉ tiêu thí nghiệm bao gồm: Ổn định trong thùng chứa ; Tính đồng nhất; Độ mịn; Thời gian khô (Khô bề mặt); Khả năng thi công; Bề ngoài màng sơn; Thời gian sống; Phù hợp lớp phủ trên; Độ bền va đập ; Độ bóng 60°; Khả năng chịu kiềm; Khả năng chịu xăng; Độ bền mù muối; Hàm lượng chất không bay hơi và Xác định tính nhựa Epoxy.

Thí nghiệm sơn Epoxy

Thí nghiệm sơn Epoxy

Mẫu kết quả thí nghiệm SƠN EPOXY, SƠN CHỐNG GỈ EPOXY MÀU NÂU GEP-018; LOẠI 2, PHỦ DƯỚI

TTTên chỉ tiêu chất lượngĐơn vịTiêu chuẩnYêu cầuKết quả
1Ổn định trong thùng chứaTCVN 9014: 2011Thành phần chính và chất đóng rắn được trộn bằng cách khuấy phải đồng nhất, không bị đóng thành cục tảngKhông bị đóng thành cục, không thành tảng
2Tính đồng nhấtTCVN 9014: 2011Hỗn hợp
phải đồng nhất
Hỗn hợp
đồng nhất
3Độ mịnµmTCVN 2091: 2015≤ 4020
4Thời gian khô (Khô bề mặt)GiờTCVN 2096: 2015≤ 65h15
5Khả năng thi côngTCVN 9014: 2011Không ảnh hưởng
đến thi công sơn
Không ảnh hưởng
đến thi công sơn
6Bề ngoài màng sơnTCVN 9014: 2011Bình thườngBình thường
7Thời gian sốngGiờTCVN 9014: 2011≥ 56h10
8Phù hợp lớp phủ trênTCVN 9014: 2011Không ảnh hưởng đến lớp phủ trênKhông ảnh hưởng đến lớp phủ trên
8Độ bền va đậpkg.mTCVN 2100-2: 2013≥ 50Đạt
9Độ bóng 60°TCVN 2101:2016≥ 70Đạt
10Khả năng chịu kiềmTCVN 9014: 2011Khi ngâm trong kiềm, không có dấu hiệu bất thườngCó khả năng chịu kiềm
11Khả năng chịu xăngTCVN 9014: 2011Khi ngâm trong xăng, không có dấu hiệu bất thườngCó khả năng chịu xăng
11Độ bền mù muốiTCVN 9014: 2011Bền trong mù muốiBền trong mù muối
12Hàm lượng chất không bay hơi%TCVN 9014: 2011≥ 6064.30
13Xác định tính nhựa Epoxy%TCVN 9014: 2011Có chứa nhựa
epoxy
Có chứa nhựa
epoxy

Đánh giá: Các chỉ tiêu thử nghiệm của mẫu thử đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 9014: 2011