Mác bê tông là khả năng chịu nén của mẫu bê tông, là con số lấy bằng cường độ trung bình của mẫu thử chuẩn theo đơn vị kG/cm2. Mẫu thử chuẩn là khối lập phương cạnh 15 cm. Ký hiệu là M

Cấp độ bền bê tông là giá trị trung bình thống kê của cường độ chịu nén tức thời. Cấp độ bền của bê tông kí hiệu là: B. Đơn vị tính bằng: MPa. Và 1 Mpa = 10 kG/cm2

Bê tông xốp được sử dung rộng rãi

Mẫu bê tông

Nội dung chính

Mác bê tông

Theo tiêu chuẩn TCVN 3105:1993, mẫu dùng để đo cường độ là một mẫu bê tông hình lập phương có kích thước 15 ×15 × 15cm được bảo dưỡng trong điều kiện tiêu chuẩn 28 ngày sau khi trộn bê tông. Sau đó được đưa vào máy nén bê tông để đo lực nén phá hủy mẫu, đơn vị tính bằng MPa (N/mm²) hoặc daN/cm² (kg/cm²).

Khi nói rằng mác bê tông 150 chính là nói tới ứng suất nén phá hủy của mẫu bê tông kích thước tiêu chuẩn, được bảo dưỡng trong điều kiện tiêu chuẩn, được nén ở tuổi 28 ngày, đạt 150 kG/cm².

Trong các công trình xây dựng thay vì ghi mác bê tông 100#, 200#,… mác bê tông được ghi theo cấp độ bền B (ví dụ B7.5, B10, B12.5,…) gây lúng túng cho kỹ sư giám sát. Do vậy, để dễ hiểu – dễ nhớ, trung tâm thí nghiệm LAS-XD 508 xin trích bảng quy đổi mác bê tông (M) tương ứng với cấp độ bền (B) từ TCVN 5574:1991 để các bạn dễ theo dõi, cụ thể như sau:

Bảng quy đổi

Cấp độ bền (B)Cường độ trung bình (Mpa)Mác bê tông (M) tương ứng
B3.54.5050
B56.4275
B7.59.63100
B1012.84150
B12.516.05150
B1519.27200
B2025.69250
B22.528.90300
B2532.11350
B27.535.32350
B3038.53400
B3544.95450
B4051.37500
B4557.80600
B5064.22700
B5570.64700
B6077.06800
B6583.48800
B7089.90900
B7596.331000

Quy định về lấy mẫu bê tông

Theo tiêu chuẩn TCVN 4453:1995 – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Việc lấy mẫu bê tông được quy định như sau:

Các mẫu kiểm tra cường độ bê tông được lấy tại nơi đổ bê tông và được bảo dưỡng ẩm theo TCVN 3105:1993.

Các mẫu thí nghiệm xác định cường độ bê tông được lấy theo từng tổ, mỗi tổ gồm ba viên mẫu được lấy cùng một lúc và ở cùng một chỗ theo quy định của TCVN 3105:1993. Kích thước viên mẫu chuẩn 15 ×15 × 15cm.

Số lượng tổ mẫu được quy định theo khối lượng như sau:

a) Đối với bê tông khối lớn cứ 500m3 lấy một tổ mẫu khi khối lượng bê tông trong một khối đổ lớn hơn 1000m3 và cứ 250m3 láy một tổ mẫu khi khối lượng bê tông trong một khối đổ dưới 1000m3;

b) Đối với các móng lớn, cứ 100m3 bê tông lấy một tổ mẫu nhưng không ít hơn một tổ mẫu cho một khối móng

c) Đối với bê tông móng bệ máy có khối đổ lớn hơn 50m3 lấy một tổ mẫu nhưng vẫn lấy một tổ mẫu khi khối lượng ít hơn 50m3

d) Đối với khung và các kết cấu móng (cột, dầm, bản, vòm…) cứ 20m3 bê tông lấy một tổ mẫ

e) Trường hợp đổ bê tông các kết cấu đơn chiếc có khối lượng ít hơn thì khi cần vẫn lấy một tổ mẫu

f) Đối với bê tông nền, mặt đường (đường ô tô, đường băng…) cứ 200m3 bê tông lấy một tổ mẫu nhưng nếu khối lượng bê tông ít hơn 200m3 vẫn phải lấy một tổ mẫu;

g) Để kiểm tra tính chống thấm nước của bê tông, cứ 500m3 lấy một tổ mẫu nhưng nếu khối lượng bê tông ít hơn vẫn phải lấy một tổ mẫu.

Dịch vị thí nghiệm bê tông

Quý vị có nhu cầu thí nghiệm kiểm tra chất lượng bê tông vui lòng liên hệ:TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG LAS-XD 508

– Địa chỉ: Có 3 địa điểm Hà Đông; Thanh Xuân; Từ Liêm

– Hotline: 0982.512.385

– Email: thinghiemvlxd@gmail.com