• Thí nghiệm Bê Tông

    Hiện nay, ở nhiều nước tỷ lệ xây dựng công trình, nhà cửa bằng bê tong cốt thép lên tới 70- 80%. Ở nước ta cho đến nay khi sản lượng...

  • Thí nghiệm vật liệu xây dựng

    Thí nghiệm vật liệu xây dựng là gì? Đây chính là hoạt động kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng áp dụng với các công trình xây dựng dân dụng,...

1 6 7 8