Dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn cửa sổ, cửa đi uy tín tại Công ty Toàn cầu. Là việc đánh giá, chứng nhận Cửa sổ, Cửa đi phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia. Cửa đi, cửa sổ bằng kim loại, gỗ thì hợp chuẩn theo tiêu chuẩn TCVN 9366. Cửa sổ, cửa đi bằng nhựa thì hợp chuẩn theo tiêu chuẩn TCVN 7451.

Hợp chuẩn cửa sổ, cửa đi

Nội dung chính

Quy trình chứng nhận hợp chuẩn

Bước 1: Đăng ký chứng nhận

Bước 2: Xem xét hợp đồng và chuẩn bị đánh giá

Bước 3: Đánh giá giai đoạn 1 ( nếu cần)

Bước 4: Đánh giá giai đoạn 2 ( Lấy mẫu thí nghiệm)

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ

Bước 6: Cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn ( Có hiệu lực 3 năm)

Bước 7: Đánh giá và giám sát định kỳ

Bước 8: Đánh giá chứng nhận lại ( 2 tháng trước khi có hiệu lực)

Đăng ký hồ sơ công bố hợp chuẩn

Đăng ký hồ sơ công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh. Việc đăng ký hồ sơ công bố hợp chuẩn không bắt buộc. Công bố hợp chuẩn là hoạt động tự nguyện.

Cửa sổ và cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC- Yêu cầu kỹ thuật: Tiêu chuẩn TCVN 7401

– Cửa đi và Cửa sổ – Phần 1: Cửa gỗ: Theo tiêu chuẩn TCVN 9366-1

– Cửa đi và Cửa sổ – Phần 2: Cửa kim loại: Theo tiêu chuẩn TCVN 9366-2

Chứng nhận hợp chuẩn cửa đi uy tín tại đâu?

Phương châm của chúng tôi “Hợp tác cùng thịnh vượng”.  “Chăm sóc trước khi mua không bằng chăm sóc sau khi bán”. Chúng tôi không chỉ hỗ trợ khách hàng trong quá trình đánh giá chứng nhận. Mà kể cả khi khách hàng đã làm xong chứng nhận mà gặp bất cứ khó khăn gì.  Thì chúng tôi vẫn sẽ luôn nhiệt tình giúp đỡ khách hàng với những chính sách hỗ trợ tốt nhất.

  • Hỗ trợ các vấn đề thủ tục pháp lý có liên quan đến chứng nhận của khách hàng.
  • Hỗ trợ về giá cho khách hàng đã sử dụng dịch vụ.
  • Hỗ trợ chứng nhận chuyển đổi miễn phí bộ tiêu chuẩn/quy chuẩn mới (nếu có).
  • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các dịch vụ khác của chúng tôi.

Liên hệ Hotline: 0982 512 385 để được tư vấn chi tiết về dịch vụ.