Biên bản lấy mẫu bê tông tại công trình như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                                                          Hưng Yên, ngày … tháng .. năm…..  

                                                     BIÊN BẢN LẤY MẪU BÊ TÔNG TẠI HIỆN TRƯỜNG

SỐ: 01-NĐ/MTN

Dự án Tây hồ

Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường nối ĐT.377 với ĐT.378 (1 đoạn thuộc tuyến đường ĐH.25), huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Địa điểm: Xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

  1. Thành phần tham gia lấy mẫu
  2. Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty CP tư vấn xây dựng ……
Ông: Lê T….Chức vụ: Cán bộ TVGS
Ông: ……………………………..Chức vụ:………………………….
  1. Đại diện đơn vị thi công: Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển…….
Ông: Phạm ……Chức vụ: Cán bộ kĩ thuật
Ông: ……………………………..Chức vụ:…………………………
  1. Đơn vị thí nghiệm: Công ty cổ phần kiểm định chất lượng xây dựng Toàn Cầu
Ông: Nguyễn …..Chức vụ: Cán bộ thí nghiệm
Ông: ……………………………..Chức vụ:…………………………
  1. Nội dung: Các bên cùng nhau lấy mẫu để thí nghiệm như sau:
TTTên, vị trí mẫuMác thiết kế

 

Kích thước mẫu

( cm)

Số lượng
1Bê tông mặt đường mác 200# Vuốt nối đường BTXM các ngõ dân sinh, đường ra khu sản xuất, đoạn thay kết cấu lề đất Km0+20 đến Km0+134.80 

Mác M200

 

15x15x15

 

03 tổ

  1. Kết luận:

Chúng tôi cam đoan các mẫu trên hoàn toàn đúng với thực tế và được niêm phong bảo quản theo đúng quy định.

Biên bản này được kèm theo kết quả thí nghiệm cùng hồ sơ hoàn công công trình.

TƯ VẤN GIÁM SÁT             ĐƠN VỊ THI CÔNG          CÁN BỘ THÍ NGHIỆM

 

Trên đây là mẫu biên bản lấy mẫu bê tộng tại hiện trường. Tham khảo bài viết thí nghiệm bê tông