Phòng Las 508 trực thuộc công ty Cổ phần kiểm định chất lượng xây dựng Toàn cầu cung cấp dịch vụ. Thí nghiệm khung cửa, thí nghiệm kích thước, độ bền va đập, độ cong, độ vênh, độ vuông góc, độ bền góc hàn thanh profile, độ kín nước , khả năng đóng mở lặp lại khuôn cánh cửa theo các tiêu chuẩn hiện hành.

Nội dung chính

TCVN 9366:2012 về Cửa đi, cửa sổ

  • Phần 1 – Cửa gỗ: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và hướng dẫn lắp đặt cửa đi, cửa sổ thông dụng bằng gỗ có khuôn cố định hoặc không có khuôn, mở theo kiểu bản lề.
  • Phần 2 – Cửa kim loại: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu của cửa đi, cửa sổ bằng kim loại có khuôn cố định cho nhà ở và nhà công cộng.

   TCVN 7451:04 Cửa sổ và cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC – Yêu cầu kỹ thuật.

   Qui định các chỉ tiêu chất lượng đối với cửa sổ, cửa đi U-PVC (sau đây gọi tắt là cửa U-PVC). Được lắp ráp từ khung định hình bằng nhựa cứng U-PVC (unplasticized polyvinyl chloride). Có lõi thép gia cường và các góc được hàn nóng chảy.

   TCVN 7452:04 Cửa sổ và cửa đi – Phương pháp thử

   TCVN 7452-1 : 2004 Xác định độ lọt khí:

   • Tiêu chuẩn này qui định phương pháp thông dụng để xác định. Độ lọt khí của cửa sổ và cửa đi đã lắp hoàn chỉnh. Khi áp dụng phương pháp này cần xem xét. Đồng thời các điều kiện lắp đặt cửa sổ . Và cửa đi theo qui định kỹ thuật của nhà sản xuất . Và các điều kiện kỹ thuật khác liên quan.
   • TCVN 7452-2 : 2004

   • Xác định độ kín nước: quy định phương pháp xác định độ bền của góc hàn và mối nối hình chữ T của thanh profile U-PVC dùng làm cửa sổ và cửa đi.
   • TCVN 7452-3 : 2004

   • Xác định độ bền áp lực gió. Tiêu chuẩn này qui định phương pháp đánh giá tính năng kết cấu của cửa dưới tác động của áp lực không khí dương.  Và/hoặc âm lên phía ngoài của bộ cửa đã lắp hoàn chỉnh.
   • TCVN 7452-4 : 2004

   •  Xác định độ bền góc hàn thanh Profile U – PVC : Quy định phương pháp xác định độ bền của góc hàn. Và mối nối hình chữ T của thanh profile U-PVC dùng làm cửa sổ và cửa đi.
   • TCVN 7452-5 : 2004

   • Xác định lực đóng. Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định lực tác động cần thiết theo chiều ngang để đóng cửa. Lực này được sử dụng như một thông số để đánh giá định lượng tính năng hoạt động của cửa.
   • TCVN 7452-6 : 2004

   • Thử nghiệm đóng và mở lặp lại . Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định lực đóng. Và mở cửa ở điều kiện bình thường. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại cửa đi được làm từ các loại vật liệu, có cánh cửa bản lề đứng. Sử dụng trong điều kiện thao tác bình thường. Được thiết kế theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Để lắp đặt trong một tòa nhà hoàn chỉnh, phù hợp với các điều kiện thử xác định dưới đây. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với cửa tự đóng, như cửa chống lửa và cửa kiểm soát khói.

Để thí nghiệm cửa, khung cửa gỗ và cửa kim loại hãy liên hệ với Phòng LAS 508 của công ty Toàn Cầu theo số 0982 512 385‬ để được tư vấn hướng dẫn về dịch vụ

Tham khảo: 

https://thinghiemvlxd.vn/dich-vu-thi-nghiem-cua-nhua-loi-thep/