Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng – Las XD 508. Thuộc Công ty CP Kiểm định Chất lượng Xây dựng Toàn cầu. Cung cấp dịch vụ nén bê tông mác 250  và các loại mác bê tông khác uy tín, chính xác, trung thực và Khách quan. Thực hiện thí nghiệm bê tông vào các ngày tuổi: 3,7,28 ngày. Thiết bị dùng là máy nén bê tông bằng cơ hoặc máy nén bê tông điện tử.

Nén bê tông

nén bê tông

Nội dung chính

Báo cáo thí nghiệm bao gồm ít nhất các thông tin sau:

– Tên mẫu, ký hiệu mẫu;

– Ngày lấy mẫu và ngày thí nghiệm nén bê tông

– Tuổi bê tông, điều kiện bảo dưỡng, trạng thái mẫu lúc thử.

– Kích thước và diện tích chịu lực của viên mẫu.

– Tải trọng phá hủy và dạng phá hủy của viên mẫu, các dấu hiệu bất thường (nếu có).

– Cường độ chịu nén của viên mẫu và cường độ chịu nén của tổ mẫu.

– Người thử nghiệm.

Cách tiến hành nén bê tông

– Các viên mẫu trong cùng tổ mẫu phải được tiến hành thử nghiệm trong tuổi quy định và cả tổ đó
phải được nén trong 1 h.
– Chọn hai mặt chịu nén của viên mẫu đúc lập phương hoặc nửa viên mẫu đúc lăng trụ sao cho lực
nén tác dụng theo phương song song với mặt hở khi đúc mẫu.
– Hai mặt chịu nén của các viên mẫu phải được làm sạch trước khi tiến hành thử.
– Xác định diện tích chịu lực của viên mẫu

– Đặt viên mẫu vào máy nén sao cho một mặt chịu nén tiếp xúc với mặt thớt nén dưới. Định tâm
mẫu theo vạch khắc trên thớt nén. (hoặc bằng các dụng cụ thích hợp). Sao cho trục của viên mẫu trùng
với trục của thớt nén. Với nửa viên mẫu lăng trụ, đặt mẫu vào giữa hai đệm truyền tải rồi đặt vào thớt
nén dưới và định tâm theo vạch khắc trên đệm truyền tải.

– Vận hành máy sao cho thớt nén trên của máy nhẹ nhàng tiếp xúc với mặt trên của mẫu. (hoặc
đệm truyền tải). Tăng tải liên tục với vận tốc không đổi bằng (0,6  0,2) MPa/s cho tới khi viên mẫu bị
phá hủy. Thời gian gia tải mẫu cho đến khi phá hủy không nhỏ hơn 30 s. Tải trọng phá hủy viên mẫu là
tải trọng lớn nhất đạt được.

Cái bài viết liên quan

TCVN 3118:1993 Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén

Thí nghiệm Bê Tông

Báo giá Khoan rút lõi bê tông TỐT NHẤT 2020 tại Hà Nội

 

Quy định kiểm tra và đánh giá chất lượng bê tông