• Thí nghiệm SPT – Xác định độ cứng của đất

    Thí nghiệm SPT là một trong các phương pháp thí nghiệm hiện trường, được sử dụng rộng rãi hiện nay. Thí nghiệm SPT dùng để xác định cường độ của...

  • Độ ẩm tự nhiên của Đất

    1. Khái niệm: Độ ẩm của đất là lượng nước trong mẫu đất bị mất đi khi mẫu đất bị đốt nóng đến nhiệt độ 105°C. Độ ẩm thường được...

  • Thí nghiệm độ Sệt của đất

    Các giới hạn Atterberg Nếu một mẫu đất có chứa một lượng hạt sét và bụi và ở một độ ẩm cụ thể thì mẫu đất sẽ thể hiện tính...

1 2 3 4 5 6