Thử nghiệm cơ lý gỗ tự nhiên theo TCVN 8048:09 nhằm xắc định độ ẩm, khối lượng thể tích, độ bền uốn tĩnh, nén vuông góc với thớ, ứng suất kéo vuông góc với thớ

Thí nghiệm gỗ tự nhiên - thí nghiệm gỗ nhân tạo

Thí nghiệm gỗ tự nhiên – thí nghiệm gỗ nhân tạo

Thí nghiệm gỗ công nghiệp, gỗ công nghiệp ván sợi, ván MDF, ván nhân tạo: tấm composite, kích thước hình học, khối lượng thể tích, độ ẩm, độ trương nở theo chiều dày sau 24h ngâm nước; độ bền kéo; độ bền uốn tĩnh; môđun đàn hồi uốn tĩnh; xác định lực bám giữ đinh vít; xác định độ bền bề mặt theo các tiêu chuẩn TCVN 7753:07, TCVN 7754:07, TCVN 7755:07, TCVN 7756:07

Phòng thí nghiệm trực thuộc Công ty Cổ phần kiểm định chất lượng xây dựng Toàn Cầu cung cấp dịch vụ thí nghiệm các loại gỗ tự nhiên, gỗ nhân tạo, gỗ công nghiệp theo các tiêu chuẩn hiện hành.